Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-TNA-47 do TS. Hà Xuân Sơn - Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 16-01-2020 | 2353 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài:  Nghiên cứu đánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường xung quanh khu vực khai thác kim loại màu ở Thái Nguyên và đề xuất giải pháp xây dựng mô hình thử nghiệm cải thiện chất lượng đất, nước, gạo và rau.

Mã số: B2017-TNA-47.

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Xuân Sơn

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở số: 129/QĐ-BGDĐT ngày 14/01/2020 của Đại học Thái Nguyên.

Thời gian nghiệm thu: 8h00 thứ Ba, ngày 21/01/2020.

Địa điểm nghiệm thu: Phòng BVLV1, tầng 6, toàn nhà 11 tầng - Trường Đại học Y Dược, ĐHTN.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA