Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2017-TNA-50 do ThS. Quách Xuân Trưởng - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 06-09-2019 | 734 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng bảo mật thông tin tại tầng vật lý và đánh giá hiệu quả của hoạt động của mạng không dây dựa trên các ràng buộc nhiễu và khả năng truyền/nhận năng lượng không dây.

Mã số: B2017-TNA-50.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐHTN

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Quách Xuân Trưởng

Quyết định thành lập Hội đồng: số 2400/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian nghiệm thu: 15h00' - Thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp số 1, nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA