Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2017-TNA-51 do PGS.TS. Cao Thị Hồng - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 19-08-2019 | 413 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Phê bình văn học Việt Nam giai đoạn 1986-2016

Mã số: B2017-TNA-51

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Cao Thị Hồng

Quyết định thành lập Hội đồng: số 2063/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian nghiệm thu: 9h00 - Thứ bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2019

Địa điểm nghiệm thu: Phòng hội thảo - Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA