Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-TNA-52 do TS. Lương Thị Hạnh - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 23-03-2020 | 415 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Tác động của phong tục tập quán đến quá trình xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc

Mã số: B2017-TNA-52

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lương Thị Hạnh

Quyết định thành lập Hội đồng: số 463/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian nghiệm thu: 8h00 - Thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Địa điểm nghiệm thu: Phòng Hội thảo - Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA