Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2018-TNA-62 do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy chủ nhiệm

Đăng ngày: 21-02-2020 | 756 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân hai cấp

Mã số: B2018-TNA-62

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Quyết định thành lập Hội đồng: số 462/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian nghiệm thu: 14h00 - thứ Ba, ngày 25 tháng 02 năm 2020

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp số 2 Văn phòng Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA