Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN mã số B2019-TNA-09 do PGS.TS. Phạm Thị Thanh Nhàn - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 28-06-2022 | 364 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

 Tên đề tài: Nghiên cứu hệ thống nuôi cấy rễ tơ và biểu hiện gen mã hóa enzyme columbamine O-methyltransferase nhằm tăng hàm lượng rotundin ở cây Bình vôi (Stephania spp)

Mã số: B2019-TNA-09

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Thị Thanh Nhàn

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng số 1755/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 9h00, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp A4.513 nhà, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu