Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp Bộ mã số B2021-TNA-03.MT do ThS. Nguyễn Thu Huyền - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 08-08-2022 | 233 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP BỘ

Tên nhiệm vụ: Biên soạn tài liệu quản lý chất thải rắn nông nghiệp dùng cho các cơ sở giáo dục đại học thuộc khối Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Mã số: B2021-TNA-03.MT

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thu Huyền

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Khoa học

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: Số 2076/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 09 giờ 30’, Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp số 4 (Tầng 5) - Văn phòng Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu xem tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA