Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trần Bảo Ngọc

Đăng ngày: 03-06-2019 | 382 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài:  Khảo sát một số yếu tố năng lực nghề nghiệp của bác sĩ hệ cử tuyển giai đoạn 1991-2015 và đề xuất giải pháp phát triển chương trình đào tạo Y dược cho đối tượng cử tuyển của Đại học Thái Nguyên

Mã số: B2017-TNA-46

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trần Bảo Ngọc

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở số: 863/QĐ-ĐHTN ngày 3/6/2019 của Đại học Thái Nguyên.

Thời gian nghiệm thu: 15h00 thứ Sáu, ngày 14/6/2019.

Địa điểm nghiệm thu: Phòng Bảo vệ Luận văn 1, tầng 6, toà nhà 11 tầng - Trường Đại học Y Dược, ĐHTN.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu:

TIN ĐÃ ĐƯA