Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài:TS. Phạm Văn Khang

Đăng ngày: 03-06-2019 | 424 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Xác  định  thành  phần  hóa học và thử nghiệm một số hợp  chất  hóa  học  có  hoạt tính  chống  ung  thư  trong loài  Tri  mẫu (Anemarrhena asphodeloides)

Mã số: B2017-TNA-42

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Phạm Văn Khang

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 862/QĐ-ĐHTN ngày 3/6/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 9h00, ngày 11/6/2019 (Thứ Ba).

Địa điểm: Phòng họp A1B, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu: