Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-TNA-37 do PGS.TS. Luân Thị Đẹp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 09-01-2019 | 1620 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm giống quýt ngọt không hạt (Citrus unshu Marc) tại Bắc Kạn và Thái Nguyên

Mã số: B2017-TNA-37

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Luân Thị Đẹp.

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Nông Lâm

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu số 2743/QĐ-ĐHTN ngày 28/12/3018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: Từ 16h30 ngày 14/01/2019 (thứ 2)

Địa điểm: Phòng họp A1, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA