Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-TNA-48 do PGS.TS. Lưu Thị Bình - Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 22-10-2019 | 1142 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài:  Nghiên cứu khả năng tác động lên các con đường tín hiệu ung thư trên tế bào gốc ung thư dạ dày của acid retinoic.

Mã số: B2017-TNA-48.

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Lưu Thị Bình

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở số: 1751/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2019 của Đại học Thái Nguyên.

Thời gian nghiệm thu: 14h30 thứ Hai, ngày 28/10/2019.

Địa điểm nghiệm thu: Phòng BVLV1, tầng 6, toàn nhà 11 tầng - Trường Đại học Y Dược, ĐHTN.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu