Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2021-TNA-21 do TS. Dương Thị Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 16-09-2022 | 212 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu nguyên nhân và giải pháp phòng chống tổng hợp bệnh thối củ gừng tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Mã số: B2021-TNA-21

Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Thị Nguyên

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Nông Lâm

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: Số 1562/QĐ-ĐHTN ngày 16/9/2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 09h00’ thứ 6 ngày 23 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp 04, Văn phòng Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA