Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2022-TNA-39 do ThS. Nguyễn Đắc Dũng, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐHTN làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 04-06-2024 | 193 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

 

1. Tên đề tài: Đánh giá năng suất lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Mã số: B2022-TNA-39

3. Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đắc Dũng

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2451/QĐ-ĐHTN, ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 15h00, ngày 11 tháng 6 năm 2024

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài

TIN ĐÃ ĐƯA