Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN01-07 do TS. Lưu Quang Sáng - Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 20-03-2020 | 245 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp sử dụng ngữ tố trong dạy học tiếng Hán cho người Việt

Mã số: ĐH2017–TN01–07

Đơn vị chủ trì: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lưu Quang Sáng

Quyết định thành lập Hội đồng: 749/QĐ-ĐHTN ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 13h30, ngày 24 tháng 03 năm 2020

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp số 2 - Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA