Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh Bắc Kạn mã số 5.2018.01 do PGS.TS. Trần Viết Khanh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 23-03-2020 | 560 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TỈNH BẮC KẠN

Tên đề tài: Giải pháp xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Mã số: 5.2018.01

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Viết Khanh

Quyết định thành lập Hội đồng: số 777/QĐ-ĐHTN ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 15h00 - Thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp 1 - Văn phòng Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

TIN ĐÃ ĐƯA