Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2015-TN02-01 do PGS.TS. Nguyễn Văn Quỳnh - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 07-01-2019 | 922 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ đệm các dao động cho cabin xe lu rung

Mã số: ĐH2015-TN02-01

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Văn Quỳnh

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu cấp đại học: Số 2634/QĐ-ĐHTN ngày 20/12/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 16 giờ 00 ngày 10/01/2019 (thứ 5).

Địa điểm: Tại trung tâm Thực hành Thí nghiệm Ô tô và Máy Động lực, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

TIN ĐÃ ĐƯA