Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2015-TN02-02 do TS. Nguyễn Khắc Tuân - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 09-01-2020 | 93 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kết cấu và điều khiển đến dao động ô tô đua sinh viên Formula SAE

Mã số: ĐH2015-TN02-05

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Khắc Tuân

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2378/QĐ-ĐHTN ngày 20/12/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian: 16 giờ 00 ngày 14/01/2020 (thứ 3)

Địa điểm: Phòng họp 1, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA