Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2016-TN02-04 do TS. Cao Xuân Tuyển - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 08-04-2019 | 384 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống xác định chính xác vị trí của động cơ tuyến tính trong các hệ thống chuyển động thẳng

Mã số: ĐH2016-TN02-04

Chủ nhiệm đề tài: TS. Cao Xuân Tuyển

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 402/QĐ-ĐHTN, ngày 20/3/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 16giờ00 ngày 11/4/2019 (thứ 5).

Địa điểm: Phòng 306, nhà Thí nghiệm, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA