Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2016-TN05-02 do TS. Lê Phong Thu - Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 12-06-2019 | 322 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Đặc điểm mô bệnh học và hóa mô miễn dịch ung thư biểu mô tuyến vú sau điều trị hóa chất tiền phẫu

Mã số: ĐH2016-TN05-02

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Phong Thu

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học: Số 840/QĐ-ĐHTN ngày 29/5/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 14h00, ngày 19/06/2019 (thứ 4).

Địa điểm: Phòng họp 1 (tầng 3), nhà điều hành 11 tầng, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA