Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2016-TN08-03 do ThS. Nguyễn Ngọc Hoa - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 03-01-2019 | 5395 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Ảnh hưởng của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới bất bình đẳng thu nhập nông thôn – thành thị tại Việt Nam

Mã số: ĐH2016-TN08-03

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Hoa

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2664/QĐ-ĐHTN ngày 24/12/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 14h30 - Thứ 2, ngày 07/01/2019

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quản nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA