Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN04-08 do ThS. Ngô Thị Tú Quyên - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 05-12-2019 | 956 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Khai thác mối quan hệ liên môn Toán - Tin trong dạy học Tin học 11 theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

Mã số: ĐH2017-TN04-08

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Thị Tú Quyên

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2198/QĐ-ĐHTN ngày 29/11/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 14h00, ngày 9/12/2019 (thứ 2).

Địa điểm: Phòng 102 nhà B1, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, NCS, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA