Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN08-06 do ThS. Nguyễn Thu Nga - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 03-01-2019 | 1262 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Mã số: ĐH2017-TN08-06

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thu Nga

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu cấp đại học số: 2665/QĐ-ĐHTN ngày 24/12/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 16h00 - Thứ 2, ngày 07/01/2019

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA