Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN08-13 do TS. Nguyễn Quang Hợp - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 01-11-2019 | 954 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và Doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp nông thôn hiện nay

Mã số: ĐH2017-TN08- 13

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Quang Hợp

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1866/QĐ-ĐHTN, ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian nghiệm thu: 14h00, thứ 3 ngày 05 tháng 11 năm 2019

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA