Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN09-04 do TS. Quyền Thị Dung - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 21-05-2019 | 151 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

 

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp tưới tiết kiệm nước đến hàm lượng dễ tiêu của các nguyên tố dinh dưỡng Ni tơ và Phốt pho trong đất lúa nước

Mã số: ĐH2017-TN09-05

Đơn vị chủ trì: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Chủ nhiệm đề tài: TS. Quyền Thị Dung

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 615/QĐ-ĐHTN, ngày 24/4/2019 của Giám đốc ĐHTN

Thời gian nghiệm thu: 15h00, ngày 28 tháng 05 năm 2019

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp A – Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA