Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN10-01 do ThS. Trần Hoàng Tinh - Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 21-11-2019 | 1362 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Nghiên cứu tổ chức hoạt động ngoại khóa tại trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”

Mã số: ĐH 2017-TN10-01

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: Ths Trần Hoàng Tinh

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2103/QĐ-ĐHTN ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian nghiệm thu: 15h00, thứ 2, ngày 25 tháng 11 năm 2019

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp tầng 3 – Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA