Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2018-TN01-02 do ThS. Vũ Văn Đam - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 30-08-2019 | 6903 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2018

Tên đề tài: Thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm phục vụ nghiên cứu máy băm một số loại thân cây nông nghiệp

Mã số: ĐH2018-TN01-02

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Văn Đam

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1371/QĐ-ĐHTN, ngày 13/8/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 16h00, ngày 05 tháng 9 năm 2019

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp số 2 – Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA