Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2013-TN07-02 do ThS. Cấn Bá Quát - Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 19-08-2019 | 269 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

 

Tên đề tài: Giá trị của siêu âm trong chẩn đoán trước sinh tắc tá tràng bẩm sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Mã số: ĐH2013-TN07-02

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Cấn Bá Quát

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học: Số 1198/QĐ-ĐHTN ngày 24/7/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 14h00, ngày 23/8/2019 (thứ 6).

Địa điểm: Bộ môn Sản (tầng 7), nhà điều hành 11 tầng, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA