Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo thay đổi thời gian nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN09-01 do PGS.TS. Nguyễn Văn Bình - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 09-05-2019 | 178 lần đọc
|

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

Do có sự thay đổi về lịch làm việc của đơn vị và thành viên hội đồng, thời gian họp hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN09-01 do PGS.TS. Nguyễn Văn Bình – Trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm có sự thay đổi như sau:

Thời gian nghiệm thu: 15h30, ngày 16 tháng 05 năm 2019

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp A – Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quản nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA