Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Lưu Phương Thảo

Đăng ngày: 26-03-2020 | 786 lần đọc
|

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học cho NCS. Lưu Phương Thảo

Tên đề tài luận án: “Về Môđun Cohen-Macaulay suy rộng chính tắc và một số quỹ tích không Cohen-Macaulay trên vành Noether địa phương”

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số; Mã số: 9 46 01 04.

Thời gian: 9h00 ngày 05 tháng 4 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, học viên cao học, NCS và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

TIN ĐÃ ĐƯA