Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Chu Thị Hoàng Giang

Đăng ngày: 08-01-2020 | 870 lần đọc
|

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Chu Thị Hoàng Giang

Tên đề tài luận án: Thuật ngữ về thị trường chứng khoán trong tiếng Việt

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Việt Nam

Mã số: 9220102

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Hà Quang Năng

Thời gian: 14h00, ngày 20 tháng 01 năm 2020.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.