Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Quỳnh Hoa

Đăng ngày: 05-03-2019 | 952 lần đọc
|

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Quỳnh Hoa.

Tên đề tài luận án: Bài toán tựa cân bằng dạng Blum-Oettli tổng quát và ứng dụng

Ngành đào tạo: Toán giải tích, mã số: 9460102

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Xuân Tấn, Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thời gian: 08h30, ngày 17 tháng 3 năm 2019.

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.