Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoa

Đăng ngày: 12-04-2019 | 1224 lần đọc
|

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoa

Tên đề tài luận án: Sử dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Yên Bái

Ngành đào tạo: Địa lý học, mã số: 9310501

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng

Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

2. PGS.TS. Dương Quỳnh Phương

Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Thời gian: 08h30, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

TIN ĐÃ ĐƯA