Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hòa

Đăng ngày: 17-08-2022 | 146 lần đọc
|

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hòa

 

Tên đề tài luận án: Hệ thống đường thuộc địa ở vùng Đông Bắc Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1945

Ngành đào tạo: Lịch sử Việt Nam,          mã số: 9229013

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. GS.TS. Nguyễn Ngọc Cơ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  2. PGS.TS. Hà Thị Thu Thủy, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Thời gian: 8h00, ngày 30 tháng 8 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

TIN ĐÃ ĐƯA