Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương

Đăng ngày: 03-05-2019 | 410 lần đọc
|

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương

Tên đề tài luận án: "Động từ ba diễn tố trong tiếng Việt (có so sánh với tiếng Anh)

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Việt Nam, mã số: 9220102

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc
  2. GS.TS. Đinh Văn Đức

Thời gian: 14h00, ngày 16 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.