Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phạm Văn Hiệu

Đăng ngày: 27-07-2022 | 269 lần đọc
|

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

của nghiên cứu sinh Phạm Văn Hiệu

Tên đề tài luận án: “Dạy học hình học ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở theo hướng tích hợp”

Ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Toán học                  Mã số: 9140111

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Trần Việt Cường, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 
  2. GS.TS. Đào Tam, Đại học Vinh

Thời gian: 8h30, ngày 08 tháng 08 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.