Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Vũ Thị Hương

Đăng ngày: 13-01-2021 | 30 lần đọc
|

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

của nghiên cứu sinh Vũ Thị Hương

Tên đề tài luận án: Đặc điểm từ ngữ chỉ sự vật trong ca khúc tiếng Việt dành cho thiếu nhi

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Việt Nam     mã số: 9220102

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Tạ Văn Thông
  2. PGS.TS. Đào Thị Vân

Thời gian: 14h00, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.