Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Xayyasit Nouamphone

Đăng ngày: 09-08-2022 | 175 lần đọc
|

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

của nghiên cứu sinh Xayyasit Nouamphone

Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực ở các trường Cao đẳng kỹ thuật nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Ngành đào tạo: Quản lý giáo dục                                mã số: 9140114

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ, Đại học Thái Nguyên
  2. TS. Trần Thị Minh Huế, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thời gian: 8h30, ngày 18 tháng 8 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

TIN ĐÃ ĐƯA