Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tuyển chọn đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2022

Đăng ngày: 08-02-2021 | 98 lần đọc
|

KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2022      

                  Kính gửi: Các trường đại học, cao đẳng thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Thái Nguyên

Thực hiện công văn số 562/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022, Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển chọn đề tài do ĐHTN chủ trì như sau:

I. Phương án tuyển chọn

a) Đại học Thái Nguyên thành lập các Hội đồng tư vấn, tuyển chọn danh mục đề xuất nhiệm vụ theo 3 lĩnh vực:

  1. Hội đồng Khoa học Xã hội Nhân văn - Kinh tế;
  2. Hội đồng Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ;
  3. Hội đồng Khoa học Nông Lâm nghiệp - Sinh học - Y Dược.

Số lượng đề xuất được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu là 30 đề xuất.

b) Tiêu chí tuyển chọn đề xuất:

- Đáp ứng các tiêu chí của đề tài cấp Bộ (theo Thông tư 11) và theo hướng dẫn tại Công văn số 562/BGDĐT;

- Chất lượng của bản đề xuất: tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu, tính cấp thiết, tính mới, sản phẩm;

c) Tiêu chí xác định chỉ tiêu số lượng đề xuất theo các lĩnh vực:

- Số lượng đề tài cấp Bộ theo lĩnh vực được thực hiện trong 3 năm gần đây;

- Số lượng công bố trên tạp chí có uy tính theo lĩnh vực trong 3 năm gần đây;

- Tổng số cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên quy đổi;

Số lượng đề tài được phân bổ cụ thể theo các lĩnh vực sẽ được thông báo cho các hội đồng trước khi các hội đồng làm việc.

II. Kế hoạch triển khai

Các đơn thông báo cho các tổ chức, cá nhân của đơn vị tiến hành đề xuất và tổng hợp, gửi về Đại học Thái Nguyên. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 20/02/2021. Các hồ sơ nộp sau thời gian trên sẽ không được đưa vào danh sách tuyển chọn.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 205 - Văn phòng Đại học Thái Nguyên. File mềm: danh sách tổng hợp đề xuất (file excel), phiếu đề xuất (file word) gửi theo địa chỉ email: BanQLKH.DHTN@moet.edu.vn.

Dự kiến các hội đồng sẽ làm việc trước ngày 26/02/2021.

Để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên đề nghị các đơn vị triển khai theo đúng kế hoạch như trên.

Các thông tin cần trao đổi xin liện hệ đ/c Nguyễn Tuấn Anh - Ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại theo số điện thoại 0913847333.

Trân trọng./.