Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước trong kế hoạch năm 2020

Đăng ngày: 08-04-2020 | 447 lần đọc
|

Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 792/BKHCN-TCCB ngày 23/3/2020 về việc thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước trong kế hoạch năm 2020.

Toàn bộ thông tin về tuyển chọn, cách thức đăng tuyển chọn xem tại văn bản số 792/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ kèm theo.