Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tuyển sinh đi học tại CHDCND Lào và Vương quốc Căm-Pu-Chia

Đăng ngày: 01-07-2020 | 156 lần đọc
|

Căn cứ thỏa thuận và kế hoạch hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Căm-Pu-Chia, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng hiệp định năm 2020.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.