Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Đàm Bảo Lộc

Đăng ngày: 13-10-2020 | 215 lần đọc
|

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đàm Bảo Lộc.

Tên đề tài: “Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển bám quỹ đạo cho hệ thống Twin Rotor MIMO”.

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.     Mã số: 9520216

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Nguyễn Duy Cương
  2. Prof. Dr (GS.TS). Horst Puta  

Thời gian:  8 giờ 30, ngày 24 tháng 10 năm 2020.

Địa điểm: Phòng hội thảo - 402 Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

 

Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.