Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. La Ngọc Tuấn

Đăng ngày: 08-10-2021 | 170 lần đọc
|

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh La Ngọc Tuấn.

Đề tài: “Nghiên cứu phát triển mô hình thiết bị tự di chuyển nhờ rung động”.

Ngành: Kỹ thuật cơ khí     

Mã số: 9520103

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Dự, Đại học Thái Nguyên.

Thời gian:  14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2021.

Địa điểm: Phòng hội thảo - 402 nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, đường 3-2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 

Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.