Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Lê Tuấn Định

Đăng ngày: 22-09-2022 | 171 lần đọc
|

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Tuấn Định

 

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến thị trường quyền sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngành: Quản lí đất đai;                       Mã số: 9.85.01.03.

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS. Phan Đình Binh, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.
  2. TS. Vũ Thị Thanh Thủy, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 8 giờ, ngày 13 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp A4, trường Đại học Nông Lâm

 Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học  và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

TIN ĐÃ ĐƯA