Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Văn Giáp

Đăng ngày: 13-01-2021 | 30 lần đọc
|

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Giáp

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu biến đổi đến sản xuất một số cây trồng chính và đề xuất giải pháp thích ứng vùng lưu vực sông Phó Đáy, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 9.44.03.01.

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Đỗ Thị Lan
  2. TS. Phạm Mạnh Cường

Thời gian: 8  giờ, ngày 29 tháng  01  năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp A4, Trường Đại học Nông Lâm.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học  và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.