Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày: 22-05-2020 | 6062 lần đọc
|