Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển chương trình đào tạo đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

Đăng ngày: 25-01-2019 | 20410 lần đọc
|

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển chương trình đào tạo

đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động vùng Trung du

và miền núi Bắc Bộ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

 

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập (1994 - 2019),  Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội thảo - Triển lãm khoa học với chủ đề Phát triển chương trình đào tạo đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

  1. Mục đích của Hội thảo

Hội thảo là diễn đàn cho các nhà khoa học, các học giả, các chuyên gia, các nhà quản lý và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và đổi mới chương trình giáo dục đại học; thảo luận, đề xuất những định hướng mới trong việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

  1. Nội dung

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung chính sau:

- Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập.

- Đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng tư duy khai phóng, sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của người học và xã hội.

- Phát triển chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE).

- Công nghệ dạy học và những ứng dụng trong xây dựng và phát triển chương trình giáo dục đại học.

- Xây dựng chương trình đào tạo kết hợp đào tạo trực tuyến (E-Learning) với đào tạo truyền thống.

- Phát triển chương trình đào tạo đại học theo cách tiếp cận năng lực: Xu thế và nhu cầu.

- Phát triển chương trình đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu người học và xã hội, đạt chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế.

- Phát triển chương trình đào tạo trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật - công nghệ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Phát triển chương trình đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sau năm 2020;

- Một số nội dung khác liên quan đến xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hiện nay.

  1. Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo

- Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Việt và tiếng Anh.

- Sản phẩm Hội thảo: Kỷ yếu Hội thảo file PDF. Các báo cáo toàn văn có kết quả phản biện tốt sẽ được tuyển chọn đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo có chỉ số xuất bản ISBN hoặc Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo - Triển lãm

- Thời gian dự kiến: Ngày 02 - 03/4/2019.

- Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên; Địa chỉ: Tổ 2 - Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  1. Thành phần đại biểu tham dự Hội thảo

5.1. Đại biểu quốc tế

Gồm các nhà khoa học của Trường Đại học Wollongong; Trường Đại học Sunshine Coast (Úc); Trường Đại học UC David (Hoa Kì); Trường Đại học Wurzburg  (Cồng hòa liên bang Đức); Trường Đại học Ryukyus (Nhật Bản); Trường Đại học Kyungnam (Hàn Quốc); Trường Đại học Fengchia; Trường Đại học Giáo dục Đài Bắc (Đài Loan); Trường Đại học Khon Kaen; Trường Đại học Udon Thani Rajabhat; Trường Đại học Rajabhat Maha Sarakham (Thái Lan); Trường Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore); Trường Đại học Quốc gia Malaysia (Malaysia); Một số tổ chức Quốc tế tại Việt Nam như WB, ADB,…

5.2. Đại biểu trong nước

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước; Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội;

- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Vụ, Cục chức năng;

- Các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục của các viện/ trường đại học;

- Các nhà khoa học, giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên;

- Các nhà tuyển dụng và sử dụng lao động;

- Đại diện lãnh đạo một số sở Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Đính kèm: