Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thống kê cán bộ viên chức và hợp đồng của Đại học Thái Nguyên năm 2018

Đăng ngày: 02-04-2019 | 570 lần đọc
|

TỔNG HỢP CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2018

(Tính đến 31/12/2018)

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Đơn vị

Tổng số CBVC

Tổng số cán bộ giảng dạy

Dân tộc ít người

Cán bộ nữ

Học hàm

Trình độ đào tạo

GS

PGS

Tiến
 sĩ

Thạc
 sĩ

Đại
học

Cao đẳng

CKII

CKI

BSNT

1

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

127

39

9

58

2

10

27

64

26

2

 

 

 

2

Trường Đại học Kinh tế & QTKD

446

319

67

314

0

10

69

292

66

0

 

 

 

3

Trường Đại học KTCN

543

379

32

269

0

19

75

329

108

4

 

 

 

4

Trường Đại học Sư phạm

511

342

86

317

1

40

166

205

107

3

 

 

 

5

Trường Đại học CNTT & TT

407

283

39

225

 

2

35

291

50

5

 

 

 

6

Trường Đại học Nông Lâm

558

291

82

287

4

28

139

222

162

1

 

 

 

7

Trường Đại học Khoa học

320

228

34

203

1

8

81

181

41

1

 

 

 

8

Trường Đại học Y - Dược

486

382

107

307

3

19

70

209

133

5

11

2

5

9

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

189

141

16

73

 

1

13

127

34

4

 

 

 

10

Khoa Ngoại ngữ

160

113

15

131

 

 

17

116

23

1

 

 

 

11

Khoa Quốc tế

63

34

8

38

1

1

6

37

18

1

 

 

 

12

Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào cai

59

22

12

34

 

2

6

27

23

1

 

 

 

13

Bệnh viện Trường ĐH Y Khoa

81

0

14

56

 

 

 

5

22

1

 

5

 

14

Trung tâm Học liệu và CNTT

48

5

6

26

1

 

2

26

15

2

 

 

 

15

Trung tâm GDQP và AN

79

38

14

28

 

1

1

22

40

1

 

 

 

16

Trung tâm Hợp tác Quốc tế

3

 

1

2

 

 

 

1

2

 

 

 

 

17

Trung tâm Đào tạo Từ xa

23

3

 

15

 

 

3

10

9

 

 

 

 

18

Trung tâm Đào tạo tiền Tiến sĩ

4

 

 

3

 

 

 

1

3

 

 

 

 

19

Trung tâm phát triển  NLNN

13

 

1

9

 

 

 

6

6

 

 

 

 

20

Nhà xuất bản

26

2

5

13

 

 

2

10

9

3

 

 

 

 

Tổng cộng

4146

2621

548

2408

13

141

712

2181

897

35

11

7

5