Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thống kê số liệu Hợp tác Quốc tế

Đăng ngày: 02-12-2018 | 688 lần đọc
|

Thông tin thống kê số liệu Hợp tác Quốc tế trong những năm gần đây, bao gồm:
- Số lượng văn bản thỏa thuận hợp tác
- Số lượng sinh viên nước ngoài đang học tập tại ĐHTN
- Số lượt chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại ĐHTN
- Số lượng dự án hợp tác quốc tế được triển khai
- Số lượng chương trình liên kết đào tạo quốc tế
- Tổng thu từ các hoạt động hợp tác quốc tế qua từng năm