Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin về Buổi Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lê Thị Kim Dung

Đăng ngày: 19-02-2021 | 66 lần đọc
|

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị Kim Dung

Tên luận án: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ từ 24 tháng đến 72 tháng"

Chuyên ngành đào tạo: Nhi khoa                   Mã số:  9720106

Người hướng dẫn khoa học:

1.PGS.TS. Phạm Trung Kiên                                                                     

2. TS. Nguyễn Thị Thanh Mai

Thời gian: 8h30 ngày 03 tháng 3 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp 1, Tầng 3, tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 

Nguồn: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.