Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chí

Đăng ngày: 05-12-2018 | 396 lần đọc
|